ردیف شرح تعداد وضعیت مالکیت مدل دستگاه سال ساخت
ملکی اجاره ای دردسترس
1 ست کامل کارخانه آسفالت 2     Parker 160 تن 1982
2 ست کامل کارخانه آسفالت 1     Marini 120 تن 1994
3 ست کامل کارخانه آسفالت 1     صنایع راهسازی توزینگر 120 تن 1377
4 ست کامل کارخانه آسفالت پلیمری 1     AMMANN 240 تن 2007
5 ست کامل کارخانه آسفالت 1     بهینه روشنکار 160تن 2005
6 ست کامل کارخانه آسفالت 1     IOWA-MAN 200 تن 1975
7 ماشین تولیدی آسفالت لایه نازک microsurfacing 2     Weiro آلمان 2015
8 تانکر ذخیره قیر 70-60 40     دو جداره (فلاکس)  
9 تانکر ذخیره سوخت (گازوئیل) 35     ایرانی  
10 تجهیزات مورد نیاز کارخانه جهت تولید قیر امولسیون 2     دو ست کامل