ردیف شرح تعداد وضعیت مالکیت مدل دستگاه سال ساخت
ملکی اجاره ای دردسترس
1 غلتک لاستیکی آسفالت 4     هپکو نه چرخ و هفت چرخ  
2 غلتک آهنی آسفالت 6     آهنی 2 تن- 6 تن- HS78  
3 غلتک چرخ لاستیکی آسفالت 5     هام GRW18 2006 و 2007
4 غلتک متفرقه آسفالت 5     چرخ لاستیکی و فولادی+ ویبره کششی – غلطک هام 2 تن  
5 غلتک فولادی استاتیک آسفالت 3     هام HD90 2006 و 2007
6 فینیشر پخش آسفالت گرم 4     بلاناکس BK171 1990 و 2000
7 فینیشر پخش آسفالت گرم 1     فوگل سوپر 1800-1 2006
8 فینیشر پخش آسفالت گرم 1     فوگل 3-1803S 2015
9 آسفالت‌‌تراش به عرض 2 متر 1     ویرتگن مدل 2000 1994
10 آسفالت‌‌تراش به عرض 2 متر 1     ویرتگن مدل 8900 2007
11 آسفالت‌‌تراش به عرض 1 متر 2     بیتلی 1000 1998
12 جاروی مکانیکی 3     توماس ساخت کانادا 2001
13 آسفالت تراش عرضی 60 سانتی 2     ویرتگن  
14 آسفالت تراش عرضی 30 سانتی 1     ویرتگن 2008