طراحی و ساخت سنگ شکن سیار و بهره برداری آن،یکی از پرکاربردترین تجهیزات راهسازی