کارخانه آسفالت ، قیر امولسیون و تجهیزات مربوطه

ردیف شرح تعداد وضعیت مالکیت مدل دستگاه سال ساخت
ملکی اجاره ای دردسترس
1 ست كامل كارخانه آسفالت 2     Parker 160 تن 1982
2 ست كامل كارخانه آسفالت 1     Marini 120 تن 1994
3 ست كامل كارخانه آسفالت 1     صنايع راهسازي توزینگر 120 تن 1377
4 ست كامل كارخانه آسفالت پليمري 1     AMMANN 240 تن 2007
5 ست کامل کارخانه آسفالت 1     بهینه روشنکار 160تن 2005
6 ست کامل کارخانه آسفالت 1     IOWA-MAN 200 تن 1975
7 ماشین تولیدی آسفالت لایه نازک microsurfacing 2     Weiro آلمان 2015
8 تانكر ذخيره قير 70-60 40     دو جداره (فلاكس)  
9 تانكر ذخيره سوخت (گازوئيل) 35     ايراني  
10 تجهیزات مورد نیاز کارخانه جهت تولید قیر امولسیون 2     دو ست کامل